Ekoprzygoda

EKOPRZYGODA  to program realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Gminy Choszczno w szkole powstała nowoczesna ekopracownia wyposażona w  monitor interaktywny 65″ z wbudowaną kamerą i akcesoriami, innowacyjny Smartfloor, który jest zbiorem angażujących aplikacji do zabawy i nauki, gier logicznych, zadań z programowania i łamigłówek obsługiwanych za pomocą pisaków interaktywnych, wyposażenie i liczne pomoce naukowe niezbędne do realizacji zajęć i projektów ekologicznych.   Wszystkie zamierzone zadania mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów szkoły oraz szkół i przedszkoli z sąsiednich wiosek, mieszkańców Korytowa oraz społeczności lokalnej naszego powiatu. Działania są tak zaplanowane, że możemy  dotrzeć do naprawdę dużej grupy osób. Najważniejszym efektem będzie nie tylko zaciekawienie uczniów szeroko rozumianą ekologią i przekazanie im  wiedzy, ale ukształtowanie postaw ekologicznych  tak silnie zakorzenionych, żeby  w przyszłości  sami podejmowali działania  chroniące środowisko.Chcemy kształcić przyszłych ekologów, ludzi świadomych, potrafiących  i nie bojących się działać. Dlatego duży nacisk kładziemy na to, aby to właśnie uczniowie przygotowywali (oczywiście pod czujnym i merytorycznym okiem nauczycieli) prezentacje, fotorelacje, zajęcia ekologiczne. Część zajęć będzie prowadzona po angielsku. Zależy nam na tym, aby żyjąc w świecie globalnym, dzieci potrafiły mówić o ekologii również w obcych językach. Współpracując z Technikum Ochrony Środowiska z Choszczna mamy nadzieję, że to właśnie nasi uczniowie będą w przyszłości absolwentami nie tylko tego technikum, ale również studiów związanych z ochroną środowiska i ekologią. 

Iwona Pietkiewicz