Klucz do kompetencji

fundusze_europejskie_ikonaNasza szkoła uczestniczy w realizowanym przez Gminę Choszczno oraz Project Hub Sp. z o.o. projekcie pn „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Choszczno poprzez działania zmierzające do wykształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Projekt realizowany będzie do 28.02.2019 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć projektowych w II semestrze roku szkolnego 2017/2018.

Przejdź do harmonogramu