Dokumenty szkolne

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 2023/2024

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023/2024

Wymagania edukacyjne kl. IV-VIII:
Wymagania edukacyjne z j. polskiego kl. V, VI, VIII
Wymagania edukacyjne z j. polskiego kl. IV
Wymagania edukacyjne z j. polskiego kl. VII

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego
Wymagania edukacyjne z j. niemieckiego
Wymagania edukacyjne z historii
Wymagania edukacyjne z matematyki kl. V, VI, VIII
Wymagania edukacyjne z matematyki kl. IV
Wymagania edukacyjne z matematyki kl. VII
Wymagania edukacyjne z przyrody
Wymagania edukacyjne z biologii
Wymagania edukacyjne z geografii
Wymagania edukacyjne z chemii
Wymagania edukacyjne z fizyki
Wymagania edukacyjne z plastyki
Wymagania edukacyjne z techniki
Wymagania edukacyjne z informatyki
Wymagania edukacyjne z muzyki
Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego
Wymagania edukacyjne z EDB
Wymagania edukacyjne z religii
Wymagania edukacyjne z WDŻR

Wymagania edukacyjne kl. I-III:

Wymagania edukacyjne – klasy I-III
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji matematycznej w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji muzycznej w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji plastyczno-technicznej w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji polonistycznej w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zakresu edukacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach I-III
Wymagania edukacyjne z religii w klasach I-III
Kryteria oceniania uczniów – klasa I
Kryteria oceniania uczniów – klasa II
Kryteria oceniania uczniów – klasa III