Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.                                                                                                

Nasza szkoła postanowiła wziąć udział w Programie realizując działania z Priorytetu 3.                                                                 

 Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych           

 Priorytet 3 skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz bibliotek pedagogicznych. Otrzymane środki finansowe w ramach Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

W ramach programu otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 3000 na zakup książek do szkolnej biblioteki. Pozycje książkowe, o które wzbogaciła się biblioteka, to książki uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym i Miejską Biblioteką Publiczną w Choszcznie.

Opis planowanych przez szkolną bibliotekę  działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Głównym działaniem biblioteki jest podniesienie efektywności czytelnictwa wśród uczniów. W październiku i maju przeprowadzone zostaną akcje wspólnego głośnego czytania na przerwach, odbędą się konkursy czytelnicze, recytatorskie i plastyczne. Wybierani będą i nagradzani uczniowie z największą liczbą przeczytanych książek. W bibliotece przeprowadzone zostaną lekcje biblioteczne, podczas których uczniowie zostaną wyposażeni w umiejętność korzystania z księgozbioru podręcznego oraz zapoznani z nowościami wydawniczymi i ciekawymi publikacjami. W razie możliwości planujemy wyjeżdżać na spotkania autorskie do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej Choszcznie. Od lat uczestniczymy w akcjach: „Noc bibliotek” oraz „Bijemy rekordy w masowym czytaniu” i będziemy je kontynuować. Raz w miesiącu, przez e-dziennik, uczniowie będą otrzymywać linki zachęcające do przeczytania konkretnej pozycji z literatury młodzieżowej.

Opis planowanych przez szkolną bibliotekę działań, które wskazują na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną

Planujemy zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego, w ramach których będą poznawać szkolny księgozbiór, brać udział w konkursach plastyczny, a uczniowie z klas starszych przebrani za postaci z bajek będą im głośno czytać. Zorganizujemy także wyjazd dla dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-VIII do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie. Nawiążemy współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich w Korytowie w celu organizowania spotkań poetycko-czytelniczych dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.

Dyrektor szkoły Beata Wójcik i nauczyciel bibliotekarz: Elżbieta Serafin