Historia

Historia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie

15 września 1945 roku w Korytowie utworzono Szkołę Powszechną w budynku mieszkalnym, w którym dzisiaj mieści się plebania. Liczyła ona cztery klasy i posiadała jednego nauczyciela. Tym jedynym nauczycielem była pani Irena Sobczak, która rozpoczęła pracę wraz z utworzeniem szkoły.

W roku szkolnym 1946/47 kierownikiem szkoły był pan Józef Nondzysiak, który pracował wraz z siostrą Henryką. Pochodzili z Wileńszczyzny. Byli oni nauczycielami tylko jeden rok, mieszkali w budynku przy ul. Kościelnej 6.
W roku szkolnym 1947/48 jedynym nauczycielem  była pani Jadwiga Grzegorowska, pochodząca prawdopodobnie z Grudziądza. W Korytowie zamieszkała w szkole, która mieściła się w budynku byłej szkoły niemieckiej (obecnie ul. Szkolna 4).

W roku szkolnym 1948/49 kierownikiem i jedynym nauczycielem był pan Adolf Bobola. Szkoła w Korytowie liczyła sobie sześć klas, aż do reformy szkolnictwa w roku 1966, kiedy to wprowadzono szkoły ośmioklasowe.

W latach 60-tych dyrektorem szkoły był pan Czesław Popiel, a po nim pan Tuszyński.

W latach 1969 – 1991 dyrektorem  była pani Joanna Karwowska, w latach 1991 – 1996 – pani Helena Borkowska, a w latach 1996 – 1998 – pani Teresa Kardyńska.

Od roku 1998 do 2008 dyrektorem szkoły była pani Alicja Lisińska.
W 2000 roku ksiądz Sławomir Kokorzycki – proboszcz parafii Korytowo ufundował  dla  szkoły  sztandar,  który  został  nadany  przez  Radę  Miejską w Choszcznie i uroczyście wręczony przez Burmistrza Choszczna Jana Kielę, podczas uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela.

W latach 2001-2002 szkoła została zmodernizowana i przebudowana. Otwarcie  nowej  szkoły  i  sali  gimnastycznej  nastąpiło  3  września  2002  r.

W grudniu 2002 r. szkoła od Prezydenta RP otrzymała pracownię komputerową.

Kolejny ważny moment to rok 2005 kiedy to szkoła zyskuje patrona. Otwiera się kolejny rozdział jej życia, patronem szkoły zostaje Jan Paweł II – lepszego patrona mieć szkoła nie mogła! Dodaje nam sił, energii i radości życia! Jest inspiracją i drogowskazem.

W latach 2008 – 2012 dyrektorem szkoły była pani Katarzyna Kladzińska, następnie na dwa lata została dyrektorem szkoły ponownie pani Alicja Lisińska-były to lata 2012 – 2014. Od roku 2014 dyrektorem szkoły była pani Agnieszka Czukiewska, która pełniła swoją kadencję do roku 2019.

Obecnie od roku 2019 funkcję dyrektora szkoły pełni pani Beata Wójcik.