Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 30 000 złotych na zakup wyposażenia technicznego. Są to między innymi: drukarka 3D wraz z akcesoriami, mikrokontrolery oraz stacja lutownicza, sprzęt do nagrań (kamera, aparat, mikrofony, lampa, laptop, program do obróbki filmów), kuchenka z piekarnikiem, hafciarka, maszyna do szycia, wypalarka do drewna.

Sprzęt jest wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz w świetlicy szkolnej. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach w Laboratorium Przyszłości.

Małgorzata Dam – nauczyciel techniki