Indywidualne konsultacje dla rodziców

W dniu 09.12.2021r w naszej szkole odbyły się indywidualne konsultacje z paniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Konsultacji udzielały logopeda: pani Renata Graczyk- Mocek oraz pedagog, pani Ewa Datoń. W konsultacjach wzięli udział rodzice uczniów posiadających opinie i
orzeczenia psychologiczno-pedagogiczne. Celem spotkania było wsparcie rodziców w pracy z dzieckiem w domu. Rodzice otrzymali cenne wskazówki i praktyczne rady w jaki sposób wspierać swoje
dzieci podczas nauki w domu.