In eighty hours across English speaking countries

W tym roku szkolnym w naszej szkole realizowany będzie projekt pt. „In Eighty Hours Across English Speaking Countries” finansowany przez Nidzicką Fundację rozwoju NIDA. Wezmą w nim udział uczniowie klas IV-VI.  Projekt zakłada korelację treści programowych j. angielskiego, matematyki, przyrody i wychowania fizycznego. 2 razy w tygodniu uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach dotyczących poszczególnych krajów anglojęzycznych. Poznawać będą ich geografię, przyrodę, tradycje, kulturę i sport. Każdy miesiąc poświęcony będzie innemu krajowi ( na USA oraz Wielką Brytanię planujemy poświęcić 6 tygodni). W tym czasie będziemy uczyć się piosenek, przygotowywać potrawy, grać w gry sportowe charakterystyczne dla danych krajów, tańczyć tańce ludowe. Nabyte w trakcie zajęć wiadomości uczniowie będą prezentowali na forum szkoły w postaci plakatów, makiet, miniprzedstawień oraz projektowego bloga. Każdy miesiąc zakończy dzień poświęcony danemu krajowi, podczas którego będziemy celebrować jedno ze świąt w nim obchodzone (np Dzień Niepodległości). Zajęcia zaplanowane są na 8 miesięcy. Następnie uczniowie wezmą udział w interaktywnej grze, w której będą musieli wykazać się wiedzą na temat poznanych krajów. Zadania będą dotyczyły różnych dziedzin wiedzy, punktowana będzie nie tylko poprawność ich wykonania, ale także i czas realizacji. Realizując kolejne zadania w grze uczniowie będą zdobywali wirtualne pieniądze, które będą mogli przeznaczyć na podróż do wymarzonego miejsca (tzn kupić bilety na pociąg czy samolot, zarezerwować hotel, wynająć przewodnika itp). Uczeń, który najlepiej przygotuje się do podróży wygra całą grę i zdobędzie główną nagrodę. Zakończenie projektu, podsumowanie i prezentacja dla rodziców i społeczności wiejskiej odbędzie się w czerwcu 2017 r podczas corocznego festynu rodzinnego. Festyn będzie nosił tytuł Korytowo – Międzynarodowo.

Iwona Pietkiewicz