Rada Rodziców

RADA  RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA – ROMUALDA WIŚNIEWSKA
Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ – ANGELIKA GRACZYK
SKARBNIK – MAŁGORZATA ŻABICKA
PROTOKOLANT – ALICJA TRAŁA

Numer konta Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie
40 1020 4867 0000 1802 0150 1469
Bank PKO BP

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Korytowie