Poznaj Polskę

           Nasza szkoła  w roku szkolnym 2022/2023 wzięła udział w programie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie wspomogło realizację podstaw programowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
       Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane zostały w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie  na dofinansowanie dwóch wycieczek związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.   Z wykazu punktów edukacyjnych (w ramach tych obszarów) wybraliśmy największą latarnię w Polsce i jedną z największych na świecie – latarnię morską w Świnoujściu oraz oceanarium w Międzyzdrojach.  Pokonanie 300 krętych schodów, spotkanie z rekinem oraz zbieranie muszelek na bałtyckiej plaży na długo pozostaną we wspomnieniach naszych uczniów. 

Beata Wójcik – dyrektor  

Sławomir Giziński- nauczyciel historii