Day: Wrzesień 15, 2022

Warsztaty pierwszej pomocy

Pierwszy dzień zajęć szkolnych, czyli 2 września przeznaczyliśmy na integrację zespołów klasowych po przerwie wakacyjnej oraz przypomnienie najważniejszych zasad obowiązujących w naszej szkole. Podczas zajęć w klasach, wychowawcy przypomnieli uczniom fragmenty Statutu Szkoły, dotyczące praw i obowiązków uczniów oraz zasady oceniania zachowania. Uczniowie przypomnieli sobie jakie kryteria powinni spełnić, aby otrzymać oczekiwaną ocenę i co […]