Bierzemy udział w projekcie „Nie święci garnki lepią”

„Nie święci garnki lepią”-to tytuł projektu realizowanego przez STOWARZYSZENIE DOLINA WARDYNKI i finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach programu FIO 2019.
Projektem objęte są klasy III-V oraz zainteresowani nauczyciele.
W czasie warsztatów nasi uczniowie poznają podstawowe techniki lepienia i zdobienia wyrobów z gliny.
Wczoraj, 16.09.2019 piknik ceramiczny miała klasa IV. Oprócz warsztatów było ognisko, gry i zabawy, selfie z koniem, dużo, dużo radości i świetnej zabawy.

Barbara Sikorska