Drzwi Otwarte Zespołu Szkół nr 2

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w kraju i wprowadzeniem kształcenia na odległość,
w dniu 27 kwietnia br. odbędą się zdalne Drzwi Otwarte Szkoły. Mimo zaistniałej sytuacji podejmujemy działania promujące naukę w naszej szkole. Przygotowane zostały plakat i ulotka. Wszystkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej szkoły.
Najprawdopodobniej w tym roku szkolnym nie będzie możliwe oficjalne otwarcie Centrum Edukacji Technicznej Haas HTEC, które było zaplanowane na 2 kwietnia. Uroczystość jest istotnym wydarzeniem, ponieważ w znaczący sposób może pomóc promocji warsztatów szkolnych, które w wyniku przebudowy i modernizacji zostały, doposażone w najbardziej nowoczesny sprzęt, pozwalający kształcić w zawodach deficytowych na rynku pracy, tj. operator obrabiarek skrawających, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz.

Z poważaniem
Barbara Ciecierska

ulotka s. 1 (2) ulotka s. 2 (2) ZS Nr 2 w Choszcznie - plakat (1)