Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

O wsparcie w postaci sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, ubiegać się mogą uczniowie, którzy:
– zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś PPGR
– są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w PPGR i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.

Rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z tego programu, powinni wypełnić oświadczenie i złożyć je w szkole lub w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, w terminie do 15 października 2021 roku.

Druk oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły a także w Urzędzie  Miejskim w Choszcznie. Dostępny jest też na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

dyrektor szkoły

Beata Wójcik