Nauczanie zdalne przedszkolaków

Wszyscy uczniowie z naszej szkoły uczą się zdalnie. Nasze przedszkolaki z punktu i oddziału przedszkolnego również. Oprócz realizowania w dalszym ciągu swoich planowych zajęć, uczestniczą także w zajęciach projektowych. Jednym z projektów jest „Przedszkole Misiowej Mamy”, w którym dzieci aktywnie rozwijają i udoskonalają nabywaną na co dzień wiedzę i umiejętności. Nasi najmłodsi brali również udział w projekcie „Mali przedsiębiorcy”, w którym wykazywały swoją kreatywność i przedsiębiorczość. Dzieci poznały historię pieniądza, sposoby zarabiania pieniędzy, ich wartość oraz sposoby oszczędzania. Przedszkolaki biorą udział  w organizowanych Porankach Froeblowskich, podczas których szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania świata przez dziecko. Zadaniem proponowanych zabaw edukacyjnych, jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.  Nasze dzieci mają także możliwość korzystania z oferty kulturalnej proponowanej przez wychowawców: Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie, Filharmonii Szczecińskiej, Warszawskiej Opery Kameralnej, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie. Nasi uczniowie nie pozostają sami w tej trudnej dla wszystkich sytuacji i mogą wraz z rodzicami liczyć na wsparcie nauczycieli.