Otwarcie Ekopracowni

13 października w Szkole Podstawowej w Korytowie odbyło się uroczyste otwarcie EKOPRACOWNI sfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Gminę Choszczno. Na uroczystość przybyli: Burmistrz Choszczna – Robert Adamczyk, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie – Marek Subocz, Radny Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego oraz Prezes zarządu MPGK w Choszcznie – Łukasz Młynarczyk rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Korytowie oraz gość specjalny – Ekolinek, maskotka programu edukacyjnego „Ocalmy Planetę”, którego organizatorem jest Klub Kobieta 2000 oraz Urząd Miejski w Choszcznie. Wykorzystując Ekopracownię szkoła będzie realizowała program edukacyjny „Eko-przygoda”, którego celem będzie zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów szkoły w Korytowie, szkół sąsiednich oraz społeczności lokalnej. Otrzymane fundusze pozwoliły na zakup zestawów do analizy chemicznej wód i gleb oraz zestawów laboratoryjnych do prowadzenia doświadczeń terenowych. Ekopracowania została wyposażona w interaktywną podłogę z grami ekologicznymi dostosowanymi do uczniów w różnym wieku oraz monitor z wbudowaną kamerą. Na budynku szkoły zawieszona została tablica smogowa, której odczyty będą publikowane w Internecie.