Podsumowanie Tygodnia Bibliotek i Dnia Flagi

W czwartek 20 maja w bibliotece szkolnej odbyło się podsumowanie Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

Konkurs na zakładkę do książki wygrała Maja Tałałaj z klasy I i Kamil Serafin również z klasy I – SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Między klasami I – III odbył się konkurs pt. „W jakiej książce mieszka…”. Każdy uczeń losował w bibliotece pytanie, na które musiał udzielić poprawnej odpowiedzi. Wygrała klasa I – GRATULUJEMY!

Został rozstrzygnięty również konkurs na zdjęcie z flagą, który był ogłoszony z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs wygrała Ania Meißner, uczennica klasy II – GRATULUJEMY!