Porozmawiajmy o bezpieczeństwie na wsi

We wtorek 19 marca 2024r. dzieci z OP i klas I-III uczestniczyły w spotkaniu z Panią Justyną Tułacz, przedstawicielem Placówki Terenowej KRUS. Uczniowie obejrzeli film animowany przedstawiający możliwe zagrożenia podczas prac na gospodarstwie. Ciekawa rozmowa i pytania uświadomiły dzieciom jak wiele niebezpieczeństw może je spotkać. Był też czas na sprawdzenie, obejrzenie i założenie akcesoriów ochronnych. Serdecznie dziękujemy za tak cenną lekcję.