Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

W dniu 27.01.2023r odbyło się spotkanie uczniów klas V-VIII z panią
Renatą Boczek z Sanepidu. Tematem spotkania było zdrowie i nowe zagrożenia.
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” to program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych w tym nowych narkotyków skierowany do uczniów klas starych szkół podstawowych.
Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności nowych narkotyków, przez osoby młode.
Spotkania miało na celu:
• kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia odpowiedzialności za dokonywane wybory związanych ze zdrowiem
• kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz rozpoznawania i
zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne
• zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników
sprzyjających powstawaniu uzależnienia
• wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych
• zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w tym nowych narkotyków.