Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie klas V-VIII uczestniczą w tym programie.

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU
  • Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Cel główny:
  • Dbamy o swoje zdrowie i zdrowie mojej rodziny
  • Prawidłowo odżywiamy się
  • Zwiększamy aktywności fizycznej.
 3. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
  • Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego żywienia, zbilansowanej diety, aktywności ruchowej.
  • Kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji fizycznej.
  • Uświadomienie zagrożeń dla młodego organizmu – anoreksja, bulimia.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia.
  • Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego oraz na zawodach sportowych.
  • Rozwijanie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji w sprawie wyboru produktów żywnościowych poprzez czytanie etykiet
  Lider promocji zdrowia i ekologii-Alicja Lisińska