Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do XIV edycji tego programu. Nasze działania prozdrowotne ujęte są w trzech działach: promujemy zdrowy styl życia, profilaktyka i uzależnienia oraz rekreacja i sport. Zapraszamy społeczność szkolną, rodziców oraz środowisko lokalne do aktywnego uczestnictwa programie.

Lider promocji zdrowia i ekologii Alicja Lisińska