Program „Gorący posiłek w szkole i domu”

Od 02.01.2024 r. w szkołach podstawowych Gminy Choszczno rusza program „Gorący posiłek w szkole i domu”.  Zgodnie z jego założeniami Państwa dzieci mają możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w ciągu dnia na terenie szkoły.

Uwaga! Korzystanie z oferty jest dobrowolne i odpłatne.

Tym posiłkiem będzie zupa z wkładką i pieczywem, a rodzic poniesie tylko koszt „wsadu do kotła” w kwocie około 10 zł (o tym jaka to będzie kwota ostateczna, zadecyduje liczba chętnych dzieci).

Podstawą korzystania z posiłków przez ucznia w stołówce jest złożenie przez jego rodziców/ prawnych opiekunów deklaracji korzystania z posiłków w postaci Oświadczenia rodzica. Decyzję rodziców, o korzystaniu przez dziecko z posiłków od stycznia należy traktować jako zawarcie przez rodziców umowy ustnej.

Proszę o dostarczenie  podpisanego oświadczenia do 27.11.2023 r. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przekazać wychowawcy.


                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                        Beata Wójcik– dyrektor szkoły