SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016   

Jak co roku czynnie uczestniczymy w akcji ekologicznej, której podstawowym celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz rozwijanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów.

W tym roku hasłem akcji Sprzątanie Świata jest: „Podaj dalej… Drugie życie odpadów”. W naszej Szkole Akcji, oprócz zbierania odpadów, towarzyszyły inne działania ekologiczne. Przygotowaliśmy gazetkę, której podstawowym elementem był plakat tematyczny. Prowadziliśmy zajęcia praktyczne polegające na segregacji odpadów na papier, plastik, szkło i odpady biodegradowalne. Rozwiązywaliśmy rebusy i zagadki ekologiczne. Uczniowie samodzielnie przygotowali rymowanki dotyczące ochrony środowiska i zaprezentowali je podczas Akcji. Prace ekologiczne wykonane przez uczniów kl. IV-VI zostały wystawione w holu Szkoły.

Partnerami naszej Akcji był Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Choszcznie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie.

Alicja Lisińska – nauczyciel przyrody