Uczestniczymy w projekcie Klucz do kompetencji

fundusze_europejskie_ikonaNasza szkoła uczestniczy realizowanym przez Gminę Choszczno w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. projekcie pn „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Choszczno poprzez działania zmierzające do wykształtowania u uczniów kompetencji kluczowych, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w II semestrze roku szkolnego 2017/2018

Harmonogram zajęć