Warsztaty na temat uzależnień

25.11.2022r uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w warsztatach na temat
Uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych. Zajęcia prowadzone były przez panią Magdalenę Kubińską z Polskiego Centrum Profilaktyki.
Warsztaty miały na celu uświadomienie uczniom siły oddziaływania Internetu na młodego człowieka, wskazanie na zagrożenia wynikające z nadmiernego serfowania w sieci oraz ustalenie zasad właściwego korzystania z cyberprzestrzeni. Uczniowie mogli też zaznajomić się ze sposobami reagowania w przypadku cyberprzemocy oraz innymi formami spędzania czasu wolnego.