Ważna informacja

Szanowni rodzice i uczniowie

Informujemy o możliwości korzystania z telefonu zaufania i infolinii wsparcia dla dzieci, młodzieży
i rodziców.

Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w
relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze
specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.
W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym,
opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.
Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie
interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz
młodzieży.

22.11.2023r
Pedagog Edyta Kropidłowska