Wyjazd Pocztu Sztandarowego na szkolenie „Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo – metodyczne.”

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym wraz z opiekunem p. M. Dam 24 października 2019 roku wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia odbyły się w jednostce 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. Uczestnicy warsztatów poznali  zasady występowania ze Sztandarem, przygotowanie Pocztu sztandarowego do wystąpień w uroczystych wydarzeniach, elementy musztry oraz chwyty Sztandarem; a także elementy Pierwszej Pomocy. Zajęcia były wyczerpujące, ale bardzo ciekawe, a zdobyta wiedza i doświadczenie na pewno przyczynią się do jeszcze bardziej profesjonalnych wystąpień naszego Pocztu.

Małgorzata Dam