Day: Październik 27, 2016

Nasze „Obrazki z Sienkiewicza”

W maju br. Parlamentarny Zespół ds. Dzieci  oraz senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu ogłosiła konkurs „Obrazki z Sienkiewicza”. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza wśród dzieci i młodzieży, a dzięki temu pogłębienie świadomości narodowej i dumy z polskości, wzbogaconych o wartości uniwersalne obecne w twórczości pisarza. Uczniowie naszej szkoły postanowi przygotować pracę konkursową w […]