Day: Październik 11, 2021

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

O wsparcie w postaci sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, ubiegać się mogą uczniowie, którzy:– zamieszkują miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś PPGR– są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej) osoby, która pracowała niegdyś w PPGR i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR. Rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z tego programu, powinni wypełnić oświadczenie i […]