Day: 22 września, 2022

Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie klas V-VIII uczestniczą w tym programie. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU• Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. […]