Day: 6 listopada, 2023

Podsumowanie miesiąca bibliotek

31 października odbyło się podsumowanie Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Przez cały miesiąc odbywały się głośne czytania na przerwach, były zgadywanki w bibliotece dotyczące bajek i baśni, konkursy literackie i plastyczne dotyczące książek i biblioteki. Każdy uczeń za wypożyczoną książkę otrzymywał słodki upominek. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursach otrzymali nagrody.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej

30 października odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie złożyli ślubowanie i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz odznaki czytelnika.