Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane w pracę z dziećmi. W tym dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach szkoły.     
I  właśnie z tej okazji 14 października 2022 roku cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów z klasy II i III. Młodzi artyści pod kierunkiem nauczycieli: pani Beaty Łukaszewskiej, pani Anny Sobierajskiej i Pana Pawła Lemiesiewicza  przygotowali program artystyczny, wyrażając w ten sposób podziękowanie za gorące serce, pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Ten dzień był  doskonałą okazją do podziękowań i wielu życzeń za trud, wychowanie oraz edukację. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy tego co najlepsze i najpiękniejsze.