Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Dnia 1 września 2021 r. odbyła się w naszej szkole uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022.Ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności związanych z utrzymującą się pandemią, apel przebiegał w zmienionej formie. Wzięli w nim udział wyłącznie nasi wychowankowie oraz nauczyciele z panią dyrektor – Beatą Wójcik na czele. Główną jego część stanowił program artystyczny, w którym wystąpili uczniowie z klas III – VII. W nowy rok szkolny wkraczamy z nadzieją, że będzie on dla nas wszystkich źródłem wielu pozytywnych przeżyć i doświadczeń, a włożona praca przyniesie wiele sukcesów i radości.  

Beata Łukaszewska