Konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II rozstrzygnięty

2 marca br., w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie pn. „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem” – konkurs na inscenizację teatralną dotyczącą życia i twórczości Świętego Jana Pawła II, który został ogłoszony we wrześniu 2020 roku.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Zachodniopomorską Kurator Oświaty panią Magdalenę Zarębską-Kuleszę, w związku z przypadającą w 2020 roku setną rocznicą urodzin Papieża Polaka i ogłoszeniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także do uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Celem przedsięwzięcia było przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości Świętego Jana Pawła II – najwybitniejszego Polaka.

W uchwale Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2019 r. podkreślono, że „Święty Jan Paweł II był człowiekiem pokoju i nadziei. Z niespotykaną pogodą i miłością, ale i niezwykłą siłą i pewnością wskazywał całemu światu, każdej wspólnocie, wszystkim ludziom, każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim”.

Zadaniem uczestników było przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej życia i twórczości papieża. Uczestnicy mogli korzystać z gotowych utworów autora lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach Jana Pawła II, Jego biografii lub obu.

Nagrody laureatom konkursu wręczyła Zachodniopomorska Kurator Oświaty.

I miejsce zdobył zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie. II miejsce otrzymali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Ignacego Jeża w Brzeżnie. Laureatami III miejsca zostali młodzi aktorzy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korytowie. Natomiast wyróżnienie zdobyli uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko–Kamieński.