Narodowy Spis Powszechny

1 kwietnia br. w Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w nim jest obowiązkowy.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych.

Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, a wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w naszym kraju.

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy kraju, przebywający w czasie spisu za granicą.

Jak wykonać spis?

– Najprościej zrobić to samemu przez internet, czyli wejść na stronę GUS i wypełnić formularz spisowy (będzie dostępny od 1 kwietnia)

– Można również zadzwonić na infolinię (22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

– Jeśli nie skorzystamy tych opcji, to skontaktuje się z nami rachmistrz.

Pamiętajmy, że udział w spisie jest obowiązkowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie możemy odmówić przekazania danych. Na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej, odmowa udziału w spisie powszechnym, grozi karą grzywny.

Nie należy obawiać się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Są też poufne i podlegają szczególnej ochronie. 

Jeśli chcesz sprawdzić o co zostaniesz zapytany, a także zapoznać się z ustawą spisową czy też zweryfikować swojego rachmistrza? Wejdź na stronę internetową GUS 

narodowy spis powszechny 2021