„Nauczymy się na pamięć tego kraju…” apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Dnia 28 kwietnia 2023r. w Szkole Podstawowej w Korytowie odbył się uroczysty apel z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowany przez uczniów klasy IV, VII, VIII pod kierunkiem polonisty Lucyny Dombek, historyka Sławomira Gizińskiego i muzyka Pawła Lemiesiewicza.
Aby upamiętnić ten doniosły fakt z historii Polski uczniowie przygotowali montaż słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.
Recytowali wiersze i śpiewali pieśni, które pozwalały przenieść się w przeszłość oraz dostarczały wielu wzruszeń. Natomiast
uczennice kl. IV zaprezentowały grę na skrzypcach. Podczas uroczystości przypomniano definicję ustawy zasadniczej oraz
przybliżono okoliczności ustanowienia konstytucji z 1791 roku. Podkreślono, że był to drugi tego typu dokument na świecie i
pierwszy w Europie. Zaprezentowano również portrety i sylwetki osób, które brały udział w pracach nad tworzeniem konstytucji i
przyczyniły się do jej uchwalenia.
W obecnych czasach wszyscy mamy świadomość ważności świąt narodowych, szacunku do symboli państwowych, ale historia
zawsze potrzebuje przypominania, powtarzania, dlatego cytatem przewodnim tegorocznego apelu był fragment wiersza:
„Nauczymy się na pamięć tego kraju
Litera po literze, dzień po dniu
Co oczy po horyzont ogarniają
Co zdarzyć się nam może tylko tu…”
Zatroszczmy się więc o to, co minione, co ukształtowało nas Polaków, naszą polską ziemię i doceńmy przeżywanie na nowo
przeszłych wydarzeń nie tylko majowych.

Lucyna Dombek