Pismo Prezesa GUS – Badanie kontrolne Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne, które jest podstawowym sposobem oceny jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki służą ocenie jakości różnych aspektów badania spisowego oraz umożliwiają udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych realizowanych przez jednostki statystyki publicznej.

Badanie będzie realizowane na losowo wybranej próbie 100 ooo mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Jak będzie przebiegać badanie? Ankieterzy statystyczni będą kontaktować si telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie zasadniczym wyletniła jako pierwsza formularz spisowy. W trakcie wywiadu zostanie zadanych kilka pytań dotyczących m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wyszalenia, własności mieszkania, sposobu, w jaki respondenci uczestniczyli w spisie zasadniczym. Rozmowa potrwa około 10 minut. Pełna lista pytań oraz dodatkowe informacje na temat badania kontrolnego dostępne są na stronie: spis.gov.pl.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub dzwoniąc na infolinię 22 279 9999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art . 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Dane udostępniane w badaniu kontrolnym podlegają prawnej ochronie i będą wykorzystane wyłącznie w celach statystycznych.

Jestem przekonany, że nasze wspólne działania, przyczynią się   do podniesienia jakości wyników badań Narodowego Spisu Powszechnego 2021, a tym samym podniesienia jakości statystyki publicznej.

Jednocześnie zachęcam do śledzenia wydarzeń i publikacji związanych z udostępnianiem wyników uzyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. informacje o konferencjach on-line dostępne na stronie spis.gov.pl.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

dr Dominik Rozkrut