Powrót uczniów do szkoły

    Zgodnie z informacjami podanymi podczas konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia z dn. 28.04.2021 r. od 4 maja br. uczniowie będą wracać stopniowo do szkół. Nauka w trybie stacjonarnym zostanie przywrócona najpierw dla najmłodszych uczniów, potem obejmie również kolejne etapy edukacyjne. 

  • Od 4 maja (wtorek) br. wszyscy uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej wrócą do nauki w trybie stacjonarnym w szkole.
  • Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zaczną naukę w trybie hybrydowym (50% uczniów w szkole).
  • Od 29 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć w trybie stacjonarnym.

Pozdrawiam Beata Wójcik