Warsztaty kompetencji zawodowych

W dniu 16.10.2019 r . uczniowie klasy VIII uczestniczyli w warsztatach kompetencji
zawodowych, zorganizowanych w ramach Wojewódzkich Obchodów Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych „ Odkryj swój talent 2019”.
Celem warsztatów było podniesienie świadomości uczniów na temat kształcenia
zawodowego i możliwości ich realizowania w naszym powiecie.
Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z kierunkami kształcenia zawodowego
oraz zobaczyli nowoczesne wyposażenie Warsztatów Szkolnych.
Spotkanie z pewnością pomoże uczniom w świadomym wyborze kierunku kształcenia
lub zawodu w przyszłości.

Edyta Kropidłowska