Wieczór naukowców

5 stycznia uczniowie klas V i VIII wzięli udział w ekologicznym wieczorze naukowców zorganizowanym w ramach projektu „Ekoprzygoda”. Spotkanie miało formę rywalizacji pomiędzy losowo wybranymi grupami a zadania dotyczyły wykorzystaniu produktów lokalnych oraz recyklingu. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i zasobami naszej ekopracowni a także wykorzystać swoją wiedzę ekologiczną w praktyce, podczas wykonywania figurek skrzatów ze „śmieci” oraz pieczenia pizzy z wykorzystaniem lokalnych produktów spożywczych. Nie zabrakło oczywiście dobrej zabawy. To był nasz pierwszy wieczór naukowców, ale na pewno nie ostatni.