Wręczenie stypendium za wyniki w nauce.

3 marca Pani Dyrektor w obecności wszystkich uczniów naszej szkoły wręczyła stypendia za wyniki w nauce najlepszym uczennicom. Otrzymały je: Natalia Dziewulska z klasy V i Anna Meiβner z klasy IV. Aby otrzymać takie stypendium należy osiągnąć średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania. Obu uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.