Day: 8 marca, 2016

Gminny Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka’2016

„ My, dzieci, też mamy swoje prawa” – pod takim hasłem 7 marca 2016r. odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Wiedzy o Prawach Dziecka. Konkurs miał na celu promowanie praw przysługujących dzieciom, poszerzenie wiedzy o międzynarodowych dokumentach stanowiących o prawach człowieka i dziecka oraz popularyzację działalności organizacji zajmujących się obroną tych praw. W konkursie […]