Day: Październik 23, 2016

Projekt MegaMisja

W roku szkolnym 2016/2017 nasza świetlica szkolna rozpoczęła przygodę z MegaMisją. Przez najbliższe miesiące będziemy uczestniczyć w pierwszym w Polsce kompleksowym programie edukacji cyfrowej skierowanej do świetlic szkolnych. Celem programu jest przygotowanie dzieci w wieku 6-10 lat do bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych i wzbogacenie oferty zajęć świetlicowych. Choć dzieci często dosyć sprawnie obsługują technologie […]