Day: Październik 27, 2019

Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Nasi najmłodsi wychowankowie z klas I – III aktywnie włączyli się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W dniu 25 października b.r. odwiedzili miejsca w Choszcznie upamiętniające postacie oraz wydarzenia, które zapisały się w historii naszego regionu i całego kraju. Były to pomniki: Jana Pawła II, Pamięci Jeńców Oflagu II B, wyzwolenia Choszczna oraz […]

Wyjazd Pocztu Sztandarowego na szkolenie „Asysta młodych z regionu zachodniopomorskiego w służbie Niepodległej. Warsztaty szkoleniowo – metodyczne.”

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym wraz z opiekunem p. M. Dam 24 października 2019 roku wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Wspierania Obronności i Bezpieczeństwa FIRMARE 4 LIFE. Zajęcia odbyły się w jednostce 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów. Uczestnicy warsztatów poznali  zasady występowania ze Sztandarem, przygotowanie Pocztu sztandarowego do wystąpień w uroczystych wydarzeniach, elementy […]