Day: 16 kwietnia, 2024

Ósmoklasiści w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie.

11 kwietnia uczniowie klasy ósmej odwiedzili kolejną szkołę ponadpodstawową w Choszcznie – Zespół Szkół nr 1. Podczas dwugodzinnej wycieczki mieli okazję obejrzeć szkołę, odwiedzić różne pracownie, spotkać się i porozmawiać z uczniami różnych klas oraz poznać nauczycieli. Największe wrażenie na ósmoklasistach zrobiło laboratorium chemiczne, w którym pod okiem nauczycielki chemii mogli wykonać samodzielnie ciekawe doświadczenia […]