Informacja na temat postępowania rekrutacyjnego oraz zapisów dzieci do Szkoły

Od 1 marca 2016 r. rozpoczyna się proces zgłaszania i rekrutacji dzieci
do I klasy oraz Oddziału i Punktu Przedszkolnego

Szkoły Podstawowej w Korytowie w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są:

  • DZIECI SIEDMIOLETNIE ( urodzone w 2009 r. – w ramach realizacji obowiązku szkolnego)
  • DZIECI SZEŚCIOLETNIE (ur. w 2010 r. – na indywidualny wniosek rodzica)

Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane są:

  • DZIECI SZEŚCIOLETNIE ( urodzone w 2010 r. – w ramach realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego)
  • DZIECI PIĘCIOLETNIE (ur. w 2011 r. – na indywidualny wniosek rodzica)

Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 3, 4 bądź 5 lat.

Dzieci spoza obwodu szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym – szczegółowy harmonogram rekrutacji.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli.