Powitanie wiosny

19 marca Punkt i Oddział Przedszkolny oraz klasy I-III pożegnały zimę, a powitały wiosnę. Ten dzień uczniowie świętowali kolorowym korowodem, śpiewem i głośnymi okrzykami, których zadaniem było przywołaniem wiosny.