Warsztaty dla uczniów

W dniu 21.10.2022r uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w warsztatach
organizowanych przez Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa pt. „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, e-papierosy, dopalacze, narkotyki, napoje energetyczne”. Warsztaty prowadziła psycholog Karolina Paszko.
Była to ciekawa forma zajęć online, w których uczniowie mogli
aktywnie uczestniczyć. Podczas lekcji poruszany był temat
uzależnień i mechanizmów jego powstawania oraz sposobów radzenia sobie z wieloma trudnościami, które spotykamy w życiu codziennym.
Dużo czasu poświęcone było emocjom nieustannie towarzyszącym nam w życiu, umiejętności ich rozpoznawania oraz radzenia sobie z nimi.
Warsztaty bardzo podobały się uczniom.