Stypendium za najwyższą średnią ocen

Julia Żabicka to uczennica klasy 5. W minionym półroczu uzyskała ona najwyższą średnią ocen w szkole 5,08. We wtorek 21 lutego pani dyrektor i wręczyła Julii stypendium za wysokie wyniki w nauce. Serdecznie gratulujemy.