„Zaprogramuj przyszłość” oraz „Klucz do przyszłości”, czyli jak uczymy się programowania

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do dwóch projektów, które pozwalają uczniom zdobywać wiedzę z  zakresu kodowania.

,,Zaprogramuj przyszłość” to projekt dzięki, któremu blisko 20 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości w całej Polsce uczy się podstaw programowania i rozwija umiejętności cyfrowe w praktyce. Inicjatorem programu jest Fundacja Orange oraz Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Organizacje te prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Zajęcia odbywają się już od najmłodszych klas. Są wspaniałym urozmaiceniem lekcji, a przede wszystkim fantastyczną zabawą.

Trzeba też zauważyć, iż kodowanie jest mocno zaraźliwe, dlatego kodują również uczniowie klas starszych – tym razem w ramach projektu „Klucz do przyszłości”. „Klucz do przyszłości” to program podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Choszczno realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W ramach programu odbywają się zajęci rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe.

Anna Sobierajska